Diakenen

Werelddiaconaat

Het cluster Werelddiaconaat houdt zich bezig met het bestrijden van armoede en onrecht over de gehele wereld. Met de opdracht van Jezus Christus ‘om de wereld in te gaan om onze naasten te helpen en het evangelie te verkondigen’ heeft het cluster zich tot doel gesteld om, daar waar mogelijk, structurele/opbouwende hulp met een Christelijk gedachtengoed te steunen. Naast diverse kleinschalige doelen, zoals onder andere stichting Water voor Leven, de Baanderij, Missionair Diaconaal PlatformDorcas en Kerk in Actie, steunt het cluster ieder jaar een zgn. jaarproject, waarbij gedurende het gehele jaar wordt gewerkt aan communicatie over dit jaarproject en inzamelingen van financiele steun voor dit jaarproject. In 2016 heeft het Werelddiaconaat zich ingezet voor het jaarproject ‘Versterk de Kerk’ van Kerk in Actie.

Voor 2017/2018 heeft het cluster als jaarproject gekozen voor Mercy Ships. Mercy Ships is een organisatie die met ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers in de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te zijn door hoop te geven en genezing te brengen. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Op dit moment is één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Mercy Ships is in 2015 begonnen met de bouw van een nieuw ziekenhuisschip, de Atlantic Mercy. Verwacht wordt dat de bouw begin 2019 klaar zal zijn.
Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers op het schip te waarborgen. Wilt u dit project steunen? Doneer online

Acties Werelddiaconaat
Tientjeszondag 17 juni 2018
Het Werelddiaconaat stelt de melbussen open voor het project 'Mercy Ships'. Wij vragen uw aandacht voor dit prachtige project zodat de voorgang van medische hulp in Afrika voor de allerarmsten door kan gaan. 
Bloembollenactie voor Mercy Ships
De voorjaarsactie van het werelddiaconaat voor Mercy Ships heeft € 293,20 opgebracht. Er zijn 114 pakketjes (zomer)bloembollen besteld en uitgeleverd, en er is € 35,- aan giften ontvangen. 
Oliebollenactie
In december is de traditionele oliebollenactie.