Diakenen

Ouderen en welzijn 

Wegwijzer voor ouderen
De diakenen van het cluster Ouderen en Welzijn en de diaconaal consulent hebben de ‘Wegwijzer voor ouderen, over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda’ samengesteld. In dit boekje staan alle leuke, bezinnende, behulpzame en praktische activiteiten die er georganiseerd worden voor ouderen vanuit onze kerken en vanuit diaconale stichtingen en verzorgingstehuizen.
De meeste activiteiten staan open voor iedereen, u hebt dus heel wat te kiezen! Naast de activiteiten vanuit de kerken, is ook informatie van zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties voor u opgenomen in dit boekje. U kunt hier het boekje downloaden.

Project Levensboeken
'Ik zou een boek kunnen schrijven over alles wat ik heb meegemaakt'. Dat roepen veel oudere mensen wel eens. Ze hebben veel meegemaakt, de tijden zijn veranderd, er is veel gebeurd en daar willen ze graag over vertellen. Dat kan met het project Levensboeken.

Vrijwilligers gaan in gesprek met een ouder iemand en schrijven het verhaal op dat ze horen. Ieder mens heeft een verhaal te vertellen. Daar mag aandacht voor zijn en nog mooier, dat mag opgeschreven worden. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda voert samen met Palet Welzijn het project Levensboeken uit. De vertellers zijn oudere mensen, die hebben meestal veel te vertellen. In een periode van ongeveer drie maanden brengt een vrijwilliger (schrijver) 6 tot 8 keer een bezoek aan de oudere (verteller). De vrijwilliger reist samen met de oudere door zijn of haar leven en legt dit vast door de verhalen op te schrijven en er foto’s bij te zoeken. In de ontmoetingen tussen de ‘verteller’ en de ‘schrijver’ staat iedere keer een ander thema of een levensperiode centraal: de kindertijd, familie, school, werk, hobby’s, vakanties, vrijwilligerswerk, geloof etc. De verteller bepaalt waar hij of zij over wil vertellen. Het levensboek is eigendom van de verteller en hij of zij bepaalt wie het boek mag lezen. In een cursus voor vrijwilligers wordt ingegaan op het gesprek met de oudere, de opbouw van het boek, het schrijven van de verhalen en het gebruiken van foto’s. Ook komen tips en valkuilen aan bod.

Projecten:
Kom aan tafel en Naastje , meer informatie bij diaconaal consulent Joyce Schoon

Kom aan tafel

Kom aan tafel is een project binnen de PKN Gouda waarin ouderen regelmatig kunnen aanschuiven bij mensen uit de buurt
Meer lezen

Project Naastje

Wil je graag uit liefde je tijd delen en als naaste onderweg zijn met een oudere? Dan is Naastje iets voor jou! 
Meer lezen