Cursusaanbod Kerk en Vluchteling


Cursus werken met vluchtelingen
Op 17 september 2018 start er weer een cursus voor iedereen die contacten heeft met statushouders (=vluchtelingen met een verblijfsstatus). Aan de orde komen o.a. de asielprocedure, wat doet Vluchtelingenwerk Gouda, wat houdt de participatiewet in, Nederlands als 2e taal, opleidings- en werktrajecten, gezondheidsaspecten bij statushouders, wat doet het Sociaal Team en signalering van problemen. Men kan de hele cursus volgen of 1 of meerdere modules kiezen. De laatste avond sluiten we af met een film en een hapje en drankje. Maximaal 30 deelnemers per avond/module. De avonden zijn van 19.30 – 22.00 uur, er wordt een bijdrage van € 5,00 per module gevraagd, dit is incl. koffie/thee en hand-outs.
Meer informatie en opgave via e-mail: Kerk en vluchtelingen o.v.v. Cursus 2018

Vriend of vreemdeling
Op donderdag 1 november 2018 organiseert het cluster Kerk en Vluchteling een avond met het thema: Is vriendschap met een vluchteling mogelijk? We gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van twee korte filmpjes over vriendschappen tussen een Europeaan en een vluchteling en een interview met Niels (autochtone Nederlander) en Habtom (vluchteling uit Eritrea). Voor meer informatie: Theo Mul, diaken in de Oostpoort voor Kerk & Vluchteling.