Diakenen

Kerk en Vluchteling 

Cursusaanbod Kerk en Vluchteling najaar 2018 >>

Vluchtelingen in de media
In de media en in de social media is er veel gaande over vluchtelingen. We zijn geraakt door de beelden van ontheemde mensen onderweg, wankele bootjes vol vluchtelingen op zee, aangespoelde kinderen op het strand, vechtende mensen in treinen. Discussies branden los over wat we wel of juist niet moeten doen. We willen graag helpen of zijn juist bang dat er problemen van zullen komen. Het zijn ingewikkelde discussies en het is moeilijk te overzien wat de beste oplossing is en wat de gevolgen zullen zijn van de komst van nieuwe vluchtelingen in Nederland. Jezus zegt ‘wat je voor een vreemdeling hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’. En dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Jezus vraagt ons gewoon gastvrij en aardig te zijn voor elkaar en voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Zelfs al halen we ons daarmee (mensen met) problemen op de hals.

Maatjesproject voor vluchtelingen
Vanuit de diaconale werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ zijn we een jaar geleden met het maatjesproject voor vluchtelingen gestart. We hebben inmiddels zo’n 15 maatjes (vrijwilligers) en we hebben tot nu toe 20 mensen met een vlucht-achtergrond kunnen koppelen aan één van de maatjes. Soms gaat het om hulp om de administratie op orde te krijgen of steun bij een juridische procedure of praktische hulp, meestal gaat het om gewoon vriendschappelijk contact. Samen koffie drinken, samen eten of een uitstapje maken, zodat de ander zich wat meer thuis kan voelen in onze stad.

Wie zijn deze vluchtelingen in Gouda?
De vluchtelingen zijn bijna allemaal al langere tijd in Nederland. Ieder heeft een uniek verhaal, ze komen uit zeer uiteenlopende landen, onder andere uit China, Somalië, Griekenland, Syrië, Ghana, Burundi, Irak en Nigeria. Ze zijn om uiteenlopende redenen gevlucht, vaak vanwege de dreiging van oorlog of geweld, soms zijn ze slachtoffer van mensensmokkel of konden ze geen bestaan opbouwen in het thuisland. Vaak hebben ze veel rond gezworven en veel meegemaakt voordat ze in Nederland terecht kwamen. Een aantal van de vrouwen staat er in de opvoeding van hun kinderen alleen voor. Ze hebben geen familie of vrienden om op terug te vallen. Ze hebben vaak (heel) weinig geld waar ze van rond moeten komen en vaak kampen ze met trauma’s, heimwee en eenzaamheid. Een maatje betekent voor hen iemand waar ze een vertrouwensband mee kunnen opbouwen, waar ze hun zorgen mee kunnen delen en iemand die ook praktisch mee kan denken bij allerlei problemen.

Wat kun jij doen voor vluchtelingen?

  • Je kunt vrijwilliger worden bij Vluchtelingenwerk om nieuwkomers te begeleiden (zie website Vluchtelingenwerk) of maatje worden bij ‘kerk en vluchteling’. Neem dan contact op met Heike Blok.
  • Je kunt kleding en spullen brengen bij de Welkom Winkels van het Rode Kruis in Goes, Tilburg en Roermond (zie website Rode Kruis). Let op: er is behoefte aan winterkleding voor mannen, fietsen en toiletartikelen. Geen speelgoed en knuffels! Ook in Gouda zijn er inzamelingsinitiatieven: toiletartikelen kunnen gebracht worden naar het pand aan de Fluwelensingel waar voorheen de kringloopwinkel zat. Bij de Vrijbuiter aan het Elburgplein kunnen slaapzakken ingeleverd worden.
  • Je kunt geld doneren aan organisaties die dichtbij de brandhaarden hulp verlenen aan vluchtelingen. Bijvoorbeeld door Kerk in Actie of het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) te steunen. Beide organisaties helpen vluchtelingen wereldwijd, zoals in Syrië, Irak, en de eilanden Lesbos, Lampedusa en Sicilië, waar veel vluchtelingen aankomen.