Diakenen

Iedere diaken neemt deel aan een van groepen waar de diaconie uit bestaat, de zogenoemde clusters. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar. Het streven is dat alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn in alle clusters.

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL54RABO0373737270 (SKG rek. nr.) t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda