Diaconie en Ouderenwerk


Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk in Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. Lees meer op de website en Facebook.
Diaconaal consulent: Joyce Schoon
Projectleider toekomst gericht ouderenwerk Protestants Gouda: Janneke Bregman
Oosthaven 31C, 2801PD Gouda, tel: 06 40121574.
Werkdagen: meestal op donderdag en vrijdag.

Zorgen voor de mantelzorger
Op 10 november 2017 is het de nationale dag van de mantelzorg. Ook in onze kerken hebben veel mensen te maken met mantelzorg. Ze zijn zelf een lange of kortere periode mantelzorger voor een familielid of een bekende. Kerkelijke vrijwilligers komen op bezoek bij mantelzorgers en iedereen kent wel gemeenteleden, vrienden of buren die intensief langere tijd voor een ander zorgen. Wat kan de kerk betekenen voor mantelzorgers? Deze vraag staat centraal op donderdag 23 november. De avond zal plaatsvinden in Het kantoor van nu aan de Peperstraat 20 en wordt georganiseerd door Janneke Bregman, kerkelijk Ouderenwerker en Joyce Schoon, diaconaal consulent. Tijdens deze avond gaan we in op de vragen: Wat betekent mantelzorg voor de zorgverlener en voor de zorgontvanger? Wat hebben mantelzorgers nodig om het vol te houden? En wat kan de kerk concreet voor mantelzorgers betekenen?
Voorafgaand aan het inhoudelijke gedeelte van de avond is er een verzorgde maaltijd voor mantelzorgers. Deze maaltijd wordt hen aangeboden vanuit het kerkelijk ouderenwerk. Op deze manier willen we mantelzorgers die altijd voor de ander klaar staan, een keer in het zonnetje zetten en verwennen. Je kunt je opgeven voor deze maaltijd bij Janneke of Joyce (zie boven).

Werkervaringsplekken gezocht voor statushouders in Gouda
De afgelopen jaren hebben we vanuit de kerken vele contacten opgebouwd met vluchtelingen / statushouders in Gouda. We hebben het plan opgevat om samen met de Gemeente Gouda een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor werkgevers, die een werkervaringsplek en/of vacature willen aanbieden aan een statushouder / vluchteling. Voelt u zich aangesproken, heeft u mogelijkheden om in uw bedrijf of organisatie een werk(-ervaring) plek aan te bieden of kent u in uw eigen netwerk mensen, die dit zouden willen doen? Neem dan contact op met de diaconaal consulente Joyce Schoon via diaconaalconsulent@pkngouda.nl. Uitgebreidere informatie in het kerkblad van 12-10-17.