Wie zijn wij

Flitsen uit de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. Jaarlijks wordt een ambts-dragersvergadering gehouden waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt ook een actueel onderwerp behandeld.

AK vergadering van 13 september 2018 >>
AK vergadering van 14 juni 2018 >>
AK vergadering van 19 april 2018 >>
AK vergadering van 25 januari 2018 >>
AK vergadering van 7 december 2017 >>
AK vergadering 26 oktober 2017 >>
AK vergadering 14 september 2017 >>