Wie zijn wij

Flitsen uit de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. Jaarlijks wordt een ambts-dragersvergadering gehouden waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt ook een actueel onderwerp behandeld.

Flitsen uit de AK vergaderingen:
AK vergadering 27 juni 2019 >>
AK vergadering 23 mei 2019 >>
AK vergadering 31 januari 2019 >>
Uit Protestants Kerknieuws 2 februari 2019: Nashville-verklaring >>
AK vergadering van 13 december 2018 >>
AK vergadering van 1 november 2018 >>
AK vergadering van 13 september 2018 >>