Wie zijn wij

Flitsen uit de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. Jaarlijks wordt een ambts-dragersvergadering gehouden waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt ook een actueel onderwerp behandeld.

Flitsen uit de AK vergaderingen:
AK vergadering 27 mei 2021 >>
AK vergadering 25 maart 2021 >>
AK vergadering 3 december 2020 >>
AK vergadering van 24 september 2020 >>
Uit Protestants Kerknieuws 2 februari 2019: Nashville-verklaring >>