Wie zijn wij

Flitsen uit de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. Jaarlijks wordt een ambts-dragersvergadering gehouden waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt ook een actueel onderwerp behandeld.

Flitsen uit de AK vergaderingen:
AK vergadering van 13 december 2018 >>
AK vergadering van 1 november 2018 >>
AK vergadering van 13 september 2018 >>
AK vergadering van 14 juni 2018 >>
AK vergadering van 19 april 2018 >>
AK vergadering van 25 januari 2018 >>