Veilig Kerk

Vertrouwenspersonen in onze kerk

De Protestantse Kerk Gouda wil een veilige plek zijn voor iedereen. Maar de kerk is niet altijd veilig in sociaal opzicht. Dat kán ook haast niet, als 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen in onze samenleving statistisch te maken heeft met seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Daarom zijn er twee gemeenteleden aangesteld als interne vertrouwenspersonen.
Het zijn Herma Koopman en Pieter van Boven, beiden heel bekende leden van onze kerkgemeenschap.

Hoe zijn ze bereikbaar?
Herma Koopman: tel. 06-17067995
e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl
Pieter van Boven: tel: 06-17158195
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij SMPR.