Meditatie

Uit Protestants Kerknieuws 15 september 2023

12 2023 Afbeelding

'De kerken zijn weer begonnen!'

N.a.v. Start kerkelijk jaar
Afbeelding: DN

Trots staat Thijn met z’n nieuwe schooltas klaar. Hij gaat vandaag voor de eerste keer naar ‘de grote kinderen school’. De gedachten van oma gaan terug naar vroeger tijden. ‘Naast wie kom ik straks in de bank te zitten?’ ‘Wat gaan we allemaal leren?’ Deze week is het zo ver. De scholen zijn weer begonnen! En de spandoeken wapperen aan de lantaarnpalen: hou rekening met onze vrolijk zwalkende fietsertjes! 

Ook de kerk moedigt ons aan om mee te doen aan het nieuwe kerkelijk seizoen. Veel kerken in Nederland organiseren een startzondag en spreken een thema voor het komende jaar af. U kunt er ook in dit nummer van ons Goudse KerkNieuws van alles over lezen. Wat staat ons als kerk te doen? Heerlijk de zondagen met muziek en vrolijk samen zingen; een Bijbelverhaal;  en de rustige intensiteit van ‘n gebed.

Wie dit blad doorbladert, ontdekt dat er nog veel meer gebeurt. Wat kerkmensen doen, heeft te maken met die opmerkelijke mooie regel uit Psalm 8: ‘Gij hebt de mens toevertrouwd het werk van uw handen’. In die psalm lees ik dat mensen op ’n avond naar de hemel kijken: naar de pracht van maan en sterren. En de volgende dag zien ze de wereld om zich heen: en ze verwonderen zich over de dieren, de vogels en de vissen. En in die wereld leven zij; ze beseffen dat het de Schepping is van hun God. En ze verwonderen zich erover, dat de Schepper van die prachtige natuur… ook denkt aan ons mensen, aan ‘mij sterveling’… Je proeft hun verbazing: dat de God van hemel en aarde…het werk van zijn handen toevertrouwt aan een mensenkind…

Wat een verantwoordelijkheid…! Waar is de kerk aan begonnen? Daar is veel geloof en hoop en liefde voor nodig… en vertrouwen. En dat is precies waar deze psalm ook over zingt. God ziet om naar mensenkinderen. Hij brengt kracht in hun zwakheid. God roept ons mensen! Het is dus maar goed, dat de kerken weer beginnen?! Mensen die zich met elkaar verbinden, die samen ontspanning zoeken, kunnen elkaar vrolijkheid brengen.

Als we met elkaar over de gebeurtenissen in de wereld om ons heen praten, ontdekken we dat je op uiteenlopende manieren kunt kijken, en onze blik op het leven wordt veelzijdiger. Als we met elkaar delen over wat we zelf meemaken, leren we voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien. Als we met elkaar praten over wat we om ons heen zien, leren wij gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor wat er om ons heen gebeurt. Als we elkaar ook onze vreugde vertellen, kunnen we die vreugde met elkaar delen en samen feest vieren.

Kerken hebben iets dat zij koesteren. Ze hebben het grote verhaal van de Bijbel. Door de eeuwen heen hebben mensen gezocht naar geloof, hoop en liefde. En dat is precies het thema dat gekozen is voor het komende kerkelijk seizoen: ‘Ga mee! Neem deel aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart’.

Wensen we elkaar een gezegend nieuw kerkelijk jaar toe !

Mw. Ds. Ineke Polet