Meditatie

Uit Protestants Kerknieuws 3 april 2020

‘De profeet in isolatie’

N.a.v. 1 Koningen 17: 2-4
Afbeelding: Oorsprong onbekend

2 Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem:
3 Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt.
4 En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. (1 Koningen 17: 2-4)

Lezen: 1 Koningen 17: 1 – 6; Psalm 23; Lucas 12: 24

De wereld is in nood. Overal op de wereld worden overheden en instanties tot het uiterste uitgedaagd om hun mensen te beschermen en veilig te houden. Een ramp van grote omvang is zich op dit moment aan het voltrekken, waardoor tienduizenden overlijden. Ouderen en kwetsbaren worden geïsoleerd en er is veel onzekerheid en angst over waar dit allemaal naar toe gaat. Ineens beseffen wij dat wij allemaal kwetsbaar zijn. En dat allemaal door een kleine, onzichtbare vijand, het Corona-virus.

In het ziekenhuis
Deze week sprak ik (via de telefoon) met mensen die zelf door het virus getroffen zijn en met hun naasten. Ze gaan door een heel moeilijke tijd, vol vragen en onzekerheden. Daarbij mogen ze, als gevolg van het gevaar, niet bij hun geliefden zijn. Heel schrijnend! Het gebed kan daarbij gelukkig troost bieden. In het gebed wordt namelijk duidelijk dat God zelf bij hen is. Zoals een stervende vrouw zei, toen ik met haar het Onze Vader bad: ‘Nu ben ik toch niet alleen’.

Het gevaar dreigt
Toen ik nadacht over welk Bijbelgedeelte nu past bij deze tijd en omstandigheden moest ik denken aan de profeet Elia die moest schuilen bij de beek Krith. Zijn leven was in gevaar en hij moest zich verbergen om in leven te blijven. Bij hem was het geen gevaarlijk virus, maar een gevaarlijke koning, Achab, die hem naar het leven stond. Elia, alleen, bij de beek Krith, in isolatie, net zoals velen van ons op dit moment geïsoleerd zijn.
Elia krijgt, nadat hij de profetie over een lange droogte heeft uitgesproken, de opdracht om zich te isoleren om zich op deze manier in veiligheid te brengen. Ook wij krijgen deze opdracht van onze overheid. Isoleer jezelf om zodoende het gevaar op besmetting te verkleinen.
Elia verbergt zich in de wildernis, aan de oostzijde van de Jordaanvallei, aan een kleine beek met de naam Krith. Als inwoner van Gilead kende hij dit gebied goed. Het leven in de wildernis is een uitdaging. Het betekent leven in afhankelijkheid; denk maar aan het volk Israël dat veertig jaar door de woestijn trok. Denk ook aan Jezus, die veertig dagen in de woestijn verbleef. Leven in isolatie is een beproeving. Het vraagt veel van je.

Belofte
Gelukkig geeft de Here bij deze beproeving wel een belofte. Hij zal voor Elia zorgen. Drinken kan de profeet uit de beek en eten zal hij ontvangen van de raven. Deze brengen hem ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees. Al met al voldoende om te overleven. De raven zijn in de Bijbel een teken dat God voor zijn schepselen zorgt. Hij voorziet in wat wij nodig hebben. En zo zal hij in deze tijd ook voor ons zorgen. Bij deze beek Krith kunnen we ook denken aan Psalm 23, die spreekt over hoe de Here voor ons zorgt. “Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.”
De tijd in de woestijn is een tijd van voorbereiding. Dat zien we in de al genoemde voorbeelden, maar er zijn meer voorbeelden te noemen. Jozef in Egypte, Mozes in de Sinaï. Dienaren van God hebben het nodig de afhankelijkheid van God te leren, voordat zij in de openbaarheid optreden. De periode in de wildernis is daarmee een periode van loutering en toewijding. Ook bij ons hoeft deze periode van isolatie dus niet enkel als een opgave te worden gezien, maar het kan ons ook helpen in onze toewijding aan de Heer.
Elia gehoorzaamt aan de opdracht. Hij zondert zich af en de Here zorgt voor hem. De raven komen, met brood en vlees, en te drinken heeft hij uit de beek. Zoals de Here voor Elia zorgt, zo zal hij ook voor ons zorgen. Hij is een goede God die het goede wil geven aan zijn mensen.

God is trouw
Te midden van deze duistere periode, voor ons land en voor heel de wereld, mogen wij beseffen dat Gods kracht zal overwinnen. Hij is de heilige; hij is de allerhoogste Heer. Er zijn meerdere duistere momenten geweest in de wereldgeschiedenis. In die allen is Hij trouw aan zijn schepping gebleven.
Binnenkort vieren wij Pasen. Ditmaal heel anders dan normaal. Maar de boodschap blijft gelijk. Jezus, de Christus, heeft de dood overwonnen. Ook al worden wij verdrukt en is ons leven in gevaar, bij Hem mogen wij ons veilig weten.

Ds. Dick Eric van Dorsten, predikant Groene Hart Ziekenhuis