Meditatie

Uit Protestants Kerknieuws 10 januari 2020

‘Gaan in vertrouwen’

N.a.v. Mattheüs 2

Afbeelding: Pelgrims, 2012, Irka Stachiw, acrylverf op doek, ca. 49 x 49 cm

Aan het begin van Mattheüs staat het fascinerende verhaal over de magiërs uit het oosten. Dat staat er echt: magiërs. De bijbel heeft het niet zo op sterrenkijkers, magiërs en helderzienden. Maar in dit verhaal maakt de bijbel een uitzondering. De magiërs worden heel positief neergezet in het verhaal. Ze zijn een voorbeeld voor gelovigen. Zij laten ons zien wat het antwoord is op het diepe verlangen in ons naar het heil, naar het Licht van God.

De magiërs hadden een ster gezien. Uit die ster begrepen ze dat er een bijzonder Kind geboren was: de Koning van de Joden. In die ster hebben zij het Licht van God zien schijnen. Dat heeft verlangen in hen wakker gemaakt. Ze wilden die Koning van de Joden ontmoeten. Ze hadden de innerlijke overtuiging dat Hij voor hen van betekenis kon zijn.
Ze hadden het vermoeden dat Hij kan geven wat zij in hun leven misten.
Ze verlangden door dat Licht van God te worden aangeraakt.
En ze deden wat hen te doen stond. Ze wisten dat er gehandeld moest worden. Anders zouden ze die Koning niet ontmoeten. Anders zouden ze nooit door dat Licht aangeraakt worden. Ze lieten alles los, en gingen op reis.

Zij hebben het goed begrepen: om te vinden waarnaar je verlangt, is het vaak nodig om los te laten. Dat gold niet alleen voor de wijzen uit het oosten. Dat geldt ook voor ons. Als wij God willen ontmoeten, als wij zijn licht in ons leven willen zien schijnen, dan moeten we loslaten.
Misschien moeten wij wel loslaten wat geweest is. Moeten we niet achterom kijken in het verlangen dat het weer wordt zoals het geweest is, maar vooruit kijken in de hoop dat ons nog iets goeds geschonken zal worden.
Misschien moeten wij onze verwachtingen ten aanzien van ons leven wel loslaten. Dat het niet zo moet worden zoals wij het altijd voor ogen hebben. Dat we open staan voor wat op onze weg komt en dat dit ook goed kan zijn.

Misschien moeten wij onze gewoonten wel loslaten en het eens heel anders gaan doen. Misschien moeten wij bijvoorbeeld eens stoppen met iedere avond maar weer naar de televisie kijken. Eens wat anders gaan doen. Meer tijd voor stilte nemen bijvoorbeeld waarin we meer zicht krijgen op onszelf en op God.
Misschien moeten wij de gedachte wel loslaten dat wij ons leven in onze eigen hand hebben.

We horen in het verhaal dat de magiërs op reis gingen. Voor die reis was vertrouwen nodig. Geen zelfvertrouwen, maar vertrouwen in God. Dat Hij zou geven waarnaar ze verlangden.
Dat vertrouwen is deel van het loslaten. Als je vertrouwt dan leg je het niet bij jezelf neer, maar bij God. Dan leg je je leven in zijn hand.
Datzelfde vertrouwen is ook voor ons wezenlijk. Vertrouwen is pas echt moeilijk als je niets van God hoort of ziet. Als Hij er niet lijkt te zijn. Maar juist dan is vertrouwen zo hard nodig. Het vertrouwen dat Hij weer van zich zal laten horen. Het vertrouwen vooral ook dat Hij het antwoord zal zijn op je verlangen.

De magiërs gingen op reis met een open houding. Ze stonden open voor wat God hen geven zou. Die open houding bleek nodig te zijn. Want wat ze vonden was een Kind. Niet in een paleis, maar in een gewoon onderkomen. Maar daar konden ze doorheen kijken. Omdat ze open stonden voor wat God hen geven zou, waren ze in staat te kunnen zien dat dit armoedige Kind de Gave van God was. Het Licht, ook voor hun leven.
Zo is die openheid ook belangrijk voor ons als wij vanuit het verlangen diep in ons het Licht van God voor ons leven zoeken. We willen vanuit onszelf graag dat God ons geeft wat wij willen hebben. Maar ons wordt gevraagd open te staan, niet voor wat wij willen, maar voor wat God ons wil geven. Als we open staan voor de gave van God in ons leven, dan zullen we ontvangen. De belofte staat: “zoekt en gij zult vinden”. Zij die het Licht van God zoeken voor hun leven, zullen dat Licht ontvangen. Maar vaak niet in de grote dingen, maar meer in de kleine dingen: in een kwetsbaar kind, in een teer gevoel van binnen, in een enkele gebaar van liefde. Zonder openheid en ontvankelijkheid zie je het niet.

Zo gaat dat met God en met het licht dat van Hem straalt. Hij wil het ons geven. Maar zonder loslaten, zoeken in vertrouwen en openheid kan het zomaar aan ons voorbij gaan.

Ds. Anton Admiraal