Meditatie  


Uit Protestants Kerknieuws van 23 maart 2018
Ds. Anton Admiraal, Geestelijk Verzorger van Zorgpartners Midden-Holland

Jezus herkennen

“Hij had zich aan hen kenbaar gemaakt door het breken van het brood.”
Lucas 24: 35

 In de verhalen over de opstanding van Jezus gaat het om iets wat je voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor ons is dood echt dood. Maar in de verhalen over de opstanding staat Jezus op uit de dood. De dood loopt daar uit op Leven. En dat is maar goed ook. Want als Jezus dood was gebleven, dan hadden de machten, die uit zijn op vernietiging, het laatste woord gehad. 

Als je het verhaal van de opstanding hoort, dan roept dat allerlei vragen op:
Hoe kan dat nu? Is het verhaal van de opstanding niet verzonnen? En nog wel meer van dit soort vragen. Het verhaal van de opstanding brengt je in verwarring. Die verwarring proef je ook in Bijbel. Ook daar lezen we over verwarring en verbazing. Ook daar zijn er twijfels en is er ongeloof. Zo ook in het verhaal over de twee mannen die onderweg zijn naar huis.

 In het verhaal wordt verteld van de spanning bij de twee mannen tussen hun verstand en hun gevoel. Ze waren in verwarring gebracht. Bij die verwarring kunnen we ons ook wel iets voorstellen. Van een paar vrouwen die bij het graf geweest waren, hadden ze gehoord dat Jezus leeft. Daar konden ze met hun verstand niet bij. Want dood is toch zeker dood? En we horen dat hun hart brandde. Ik maak hieruit op dat ze onderweg al gevoeld moeten hebben dat de man die met hen opliep niet zomaar een vreemdeling was en dat wat hij allemaal zei hout sneed. Met hun hoofd wisten ze dat niemand uit de dood kon opstaan en dus ook Jezus niet. Maar hun gevoel zei dat ze een ontmoeting hadden met de opgestane.Misschien herkennen we die spanning wel. Als wij de paasboodschap horen, kunnen we er met ons verstand niet bij. Dood is toch dood! Maar diep in ons weten we dat Jezus de levende moet zijn. Zijn weg van liefde kan toch zeker niet doodlopen! Het werk van God is toch niet met mensenhanden te stuiten! Het kan goed zijn om naar de stem van je hart te luisteren. Het verhaal roept de vraag op waardoor hun ogen geopend werden. Het antwoord, dat je vaak hoort, is dat de mannen bij het breken van het brood de wonden van Jezus in zijn handen zagen. Dat is een verklaring. Maar er is nog een verklaring. Met nadruk wordt verteld dat hun ogen worden geopend op het moment dat Jezus deelt. Is dat delen niet iets wat we Jezus voortdurend zien doen? Hij deelt van de 5 broden en 2 vissen, zo dat er genoeg is voor iedereen. En Hij deelt van het brood en de wijn op de avond voor zijn dood. Delen hoort bij Jezus. Zagen ze misschien in het delen dat het Jezus was? Ik vind dat een mooie gedachte. Betekent dat niet dat we Jezus kunnen herkennen waar gedeeld wordt? Dat er iets van de Opgestane ervaren kan worden waar wij bereid zijn te delen? Dat daar iets ervaren kan worden van dat Rijk van God waar Jezus het steeds over had?  

Laten we, als het gaat om de opstanding, vooral oor hebben voor wat ons hart ons zegt. En laten we vooral delen met elkaar om daarin te ervaren dat de Levende bij ons is.  

 Ds. Anton Admiraal