Privacyreglement 


De website van de Protestantse Kerk Gouda verstrekt via de website www.protestantsekerkgouda.nl allerlei informatie over met name de organisatie van de kerkelijke gemeenten. Daarbij horen ook de namen van de contactpersonen te worden aangegeven. De Algemene Kerkenraad  hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website.

Privacy
Er worden geen privé adressen en privé telefoonnummers op de website gepubliceerd. Er worden slechts afgeschermde e-mailadressen gebruikt. 
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. 

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken via  een e-mail naar de redactie van de website. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 8 december 2016.