Klankbordgroep

website Protestantse Kerk Gouda 

Het webteam nodigt regelmatig de klankbordgroep uit om de inhoud, presentatie en het proces van de website www.protestantsekerkgouda.nl te evalueren. De deelnemers zijn afgevaardigden van de wijkgemeenten en hebben daar meestal een specifieke taak. Hun expertise stellen we bij deze evaluaties zeer op prijs. Een samenvatting van de bespreking wordt opgenomen in het jaarverslag.

Samenstelling klankbordgroep:

- de leden van het webteam Protestantse Kerk Gouda;
- J. Zuurmond, Sint-Jansgemeente  
- M. van der Wind, werkgroep communicatie De Oostpoort
- P. van der Wolf, webmaster Westerkerk/De Oostpoort
- Pauluskerk: vacant 
- mw. N. de Jong, tekstbureau Berg in de Polder/De Veste
- mw. B. de Vos, webteam Ontmoetingskerk
- mw. A. van Hoogdalem, medewerker Kerkelijk Bureau.