Actueel

Nieuwe hoofdorganist Sint-Janskerk Gouda

Update benoeming nieuwe hoofdorganist Sint Janskerk

In het kader van de vacature hoofdorganist van de Sint Janskerk per medio 2018, is er vorig jaar door de Algemene Kerkenraad een benoemingscommissie ingesteld bestaande uit Pim Zoeteweij (vz), Dick den Hertog (secr.), Helmich van der Kolk en Edwin Schalk. Als benoemingscommissie willen we graag langs deze weg weer een korte update geven van de stand van zaken in de selectieprocedure voor het benoemen van een opvolger van Christiaan Ingelse als hoofdorganist van de Sint Janskerk en als stadsorganist van Gouda. Op 1 november 2017 is de advertentie geplaatst inclusief daarbij behorende functie-eisen en als uiterste sollicitatiedatum 1 december 2017. In totaal heeft de Benoemingscommissie 22 sollicitaties ontvangen. Op basis van de sollicitatiebrieven en toetsing aan de gestelde eisen en criteria zijn er 10 kandidaten geselecteerd voor een eerste gesprek. Deze gespreksronde is recent afgerond en op basis van de gesprekken zijn er 5 kandidaten uitgenodigd voor de volgende ronde van de procedure. Dit betreft het zogeheten proefspel, waarbij de muzikale vaardigheden en capaciteiten in brede zin zullen worden getoetst door de Adviescommissie van professionele musici. Deze proefspelronde zal plaatsvinden in maart.
Inmiddels is in overleg met direct betrokkenen het afscheid van Christiaan als hoofdorganist ingepland. Op zaterdag 30 juni a.s. zal Christiaan een afscheidsconcert in de Sint Janskerk geven en zal er aansluitend een receptie zijn. Hierover zal nog nader worden gecommuniceerd. Op zondag 1 juli a.s. zal in de ochtenddienst worden stilgestaan bij het afscheid en is er na de dienst gelegenheid voor de gemeente om Christiaan en Anneke persoonlijk de hand te drukken.
De benoemingscommissie zal na de proefspelronde een nieuwe update van de procedure geven.
Helmich van der Kolk
Dick den Hertog , secretaris Benoemingscommissie Hoofdorganist Sint Janskerk