Actueel

Nieuwe hoofdorganist Sint-Janskerk Gouda

Persbericht 09-04-2018

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Gouda heeft Gerben Budding (1987) uit Rhenen per 1 juli 2018 benoemd als nieuwe hoofdorganist van de St. Janskerk te Gouda. Daarmee wordt hij de opvolger van Christiaan Ingelse die op 30 juni na een periode van dertig jaar afscheid zal nemen.

In de benoemingsprocedure werden uit de 22 ontvangen sollicitaties uiteindelijk 5 kandidaten toegelaten tot het proefspel voor een adviescommissie van professionele kerkmusici bestaande uit Bas de Vroome, Jan Hage en Gerrit Christiaan de Gier. Op basis van de eindbeoordeling werd Gerben Budding unaniem voorgedragen voor benoeming.

Momenteel is Gerben hoofdorganist van de Grote Kerk te Gorinchem en stadsorganist van Gorinchem. In Gouda zal hij ook worden aangesteld als stadsorganist, een titel die op 1 juli 2017 door de gemeente Gouda opnieuw is ingesteld en automatisch verbonden is aan de functie van hoofdorganist van de St. Janskerk.

In de St. Janskerk zal Gerben o.a. het 3-klaviers Moreau-orgel uit 1736 bespelen tijdens de kerkdiensten van de Protestantse Kerk Gouda. Ook zal hij als lid van de muziekcommissie van de Stichting Goudse Sint Jan mede invulling geven aan de jaarlijkse concertserie waarin de hoofdorganist traditiegetrouw het openings- en het slotconcert voor zijn rekening neemt. Het openingsconcert van de serie voor dit jaar zal op 30 juni worden ingevuld door Christiaan Ingelse. Het slotconcert zal op 25 augustus worden verzorgd door Gerben Budding. 

Inmiddels is in overleg met direct betrokkenen het afscheid van Christiaan Ingelse als hoofdorganist ingepland. Op zaterdag 30 juni a.s. zal Christiaan een afscheidsconcert in de Sint Janskerk geven en zal er aansluitend een receptie zijn. Hierover zal nog nader worden gecommuniceerd. Op zondag 1 juli a.s. zal in de ochtenddienst worden stilgestaan bij het afscheid en is er na de dienst gelegenheid voor de gemeente om Christiaan en Anneke persoonlijk de hand te drukken.

Dick den Hertog , secretaris Benoemingscommissie Hoofdorganist Sint Janskerk