Bijzondere diensten

Goudse Glazendienst in de Sint-Janskerk 19 juni 2022
Zondagmiddag 19 juni aanstaande was er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger was ds. Kees van den Berg (wijkgemeente Pauluskerk). Muzikale medewerking werd verleend door het koor Canticum Novum onder leiding van Elodie Schuddeboom. Gerben Budding bespeelde het orgel. Centraal stond Glas 29: Koning David en de christelijke ridder. Het koor zong onder ander het motet ‘Nolo mortem peccatoribus’ van Thomas Morley en ‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré. 

De volgende Goudse Glazendienst is op zondag 24 juli 2022 om 17:00 uur
Van harte welkom! 
Liturgie in PDF 
Inlegvel liturgie in PDF
Terugkijken Goudse Glazendienst 19 juni 2022

Agenda 

  • Woensdagavond 19.30 uur Sint-Janskerk: Vespers 
  • 24 juli Goudse Glazendienst: Sint-Jansgemeente wijk B
  • 14 augustus Goudse Glazendienst: Sint-Jansgemeente wijk A

  •   4 september Goudse Glazendienst: wijkgemeente De Veste

  • 16 oktober Goudse Glazendienst: wijkgemeente Ontmoetingskerk

  • 20 november Goudse Glazendienst: wijkgemeente De Oostpoort

  • 18 december Goudse Glazendienst: wijkgemeente Westerkerk

Glazendiensten

Elke derde zondag van de maand in de Sint-Janskerk om 17.00 uur een Goudse Glazendienst, met aandacht voor de ramen van de Sint-Jan. De diensten zijn ook te volgen via Kerkomroep of het YouTube kanaal 

Vespers in de Sint-Janskerk

Iedere woensdagavond 19.30 uur in het koor van de Sint-Janskerk. De vieringen zijn ook live te volgen of terug te kijken via het YouTubekanaal. Dit avondgebed volgt de opbouw van het kloostergebed en duurt 30 minuten, m.m.v. een kleine gelegenheidscantorij. 

NB: Vanwege de grote expositie in de Sint Jan rond het 750-jarig jubileum van de stad Gouda, zijn de vieringen van de vespers uitgeweken naar de andere kant van het koor. Na een paar weken proberen moeten we helaas concluderen dat het daar niet goed lukt om een kwalitatieve livestream te realiseren. Voorlopig worden de vespers daarom niet meer uitgezonden.

De vieringen zijn uiteraard wel gewoon te bezoekeniedere woensdag om 19u30, tenzij anders aangegeven.