Predikanten 

met een bijzondere opdracht


Geestelijke verzorging in het Groene Hart Ziekenhuis:
- ds. D.E. van Dorsten

Zorgpartners Midden-Holland:
- ds. A. Admiraal.