Predikanten 

met een bijzondere opdracht


Geestelijke verzorging in het Groene Hart Ziekenhuis:
- Vacant (ds. D.E. van Dorsten heeft 24 september 2020 afscheid genomen)

Zorgpartners Midden-Holland:
- ds. A. Admiraal
- ds. H. de Jong, predikant-geestelijk verzorger De Hanepraij