Predikanten 

met een bijzondere opdracht

Dienst Geestelijke Verzorging Groene Hart Ziekenhuis:
- ds. L.(Louise) Blok

Zorgpartners Midden-Holland:
- ds. H. de Jong, predikant-geestelijk verzorger De Hanepraij  
- Mark Janssens, geestelijk verzorger Ronssehof.