Predikanten

Pastor-teamleider
mw. B. Langeler

Bijzondere  wijkgemeente ICF

Pastor Betty Langeler studeerde Geografie voor Ontwikkelingslanden (Utrecht), werd in 1995 uitgezonden voor ontwikkelingswerk naar Zuidoost-Azië. Volgde studies in Clinical and Pastoral Counselling (in Glasgow) en Theology & Religion (Oxford). 
Zij is sinds 1 juli 2013 verbonden als pastor aan de ICF Gouda en zal nu gaan werken als docent Gemeenteopbouw en Integral Mission aan de Academie Social Work en Theologie van de Hogeschool in Zwolle. 

De speciale afscheidsdienst van pastor Betty Langeler is gepland op zondag 20 januari 2019 om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk. 

E-mail: mw. B. Langeler