Predikanten

Ds. M.C. Batenburg

Sint-Jansgemeente A

Marinus Cornelius (Marco) Batenburg is sinds 8 september 2013 verbonden als predikant aan de Sint-Jansgemeente (wijk A). Hij werd in 1972 geboren in Dordrecht en groeide op in Sliedrecht. Na zijn studie theologie werd hij bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Zalk en Veecaten, een kleine dorpsgemeente aan de IJssel. Daarna volgde in maart 2004 de overstap naar Waddinxveen.
Ds. Batenburg is bestuurlijk actief als lid van het moderamen van de classis Gouda en voorzitter van het bestuur van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij is getrouwd met Martine en samen kregen zij drie kinderen.

E-mail: ds. M.C. Batenburg
Twitter: @mcbatenburg