Predikanten

Ds. G.C. Vreugdenhil

Sint-Jansgemeente B

Gerrit Cornelis (Gerrit) Vreugdenhil is sinds september 2014 wijkpredikant van de Sint-Jansgemeente (wijk B). Hij werd in 1968 geboren in Utrecht. Na zijn studie theologie werd hij in augustus 1998 als zendingspredikant door de GZB uitgezonden naar Chili. Daar was hij tot februari 2007 werkzaam als docent aan de Evangelische Theologische Faculteit. Terug in Nederland werd hij in september 2007 predikant van de Hervormde Gemeente van Woerden. In oktober 2013 promoveerde hij op een studie over Psalm 91 en de (oud-Oosterse) bedreiging door demonen.
Hij is getrouwd met Corine en samen hebben zij drie kinderen: Rachel, Lucas en María Esperanza.

E-mail: ds. G.C. Vreugdenhil
Twitter:@gcvreugde
Website: gcvreugdenhil.nl