Predikanten

Ds. A. Visser

Sint-Jansgemeente A

Ds. Aalt Visser is sinds 1 april 2020 als wijkpredikant aan de Sint-Jansgemeente verbonden. Dit in een functie van 60% voor een periode van ruim drie jaar. Daarmee neemt hij een aanzienlijk deel van de taken van ds. Marco Batenburg op zich, nu die synodepreses is geworden. In maart 2020 ging hij met pensioen, maar hij zet zich nog graag een aantal jaar actief in voor Gods Koninkrijk.

Ds. Visser werd in 1953 geboren op Urk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1978 predikant. Als gemeentepredikant heeft hij zeven Nederlandse gemeentes gediend. Daarnaast werd hij twee keer als zendingspredikant uitgezonden naar Zimbabwe. Verrijkende periodes uit het leven van hem en zijn vrouw. 

In 1975 trouwde ds. Visser met Anneke Mulder. Zij kregen zes kinderen: vijf zonen en een dochter. Intussen hebben ze ook elf kleinkinderen. Samen met zijn vrouw geniet hij van wandelen en fietsen.

E-mail: Ds. A. Visser