Inkomsten en uitgaven

Actie Kerkbalans 

Aktie Kerkbalans: 16 tot 30 januari 2021   

Dit is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. Door Corona verwachten dat 2021 een lastig jaar zal worden, ook financieel.
Daarom hopen we dat u ook dit jaar weer onze kerk ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift.
Om het aantal contactmomenten te minimaliseren hebben we ingezet op digitaal toezeggen. Zo’n 25% van de leden heeft dat inmiddels gedaan. Zij ontvangen dus geen brief meer komende week.

Degenen die nog niet hebben toegezegd zullen alsnog een brief krijgen. Ook hebben we de procedure van bezorgen/ophalen aangepast: de bezorger belt aan nadat hij/zij de envelop door de brievenbus gedaan heeft. Hij/zij vraagt of u de bijgesloten antwoordenvelop wil posten op het aangegeven adres en maakt een afspraak voor de week erop om deze op te halen als dit nog niet gedaan is. De antwoordenvelop kunt u dan via een mandje/bakje geven. Verzorgingstehuizen worden per post gedaan. Zou u degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen?

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk!

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso of digitaal een toezegging te doen.  
Deze vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, enz.), maar ook een verplichte afdracht aan de landelijke organisaties. 

Postdres: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Rekeningnummer: NL41RABO0373720335 Actie Kerkbalans