Inkomsten en uitgaven

Actie Kerkbalans 

Nieuwsbrief Aktie Kerkbalans juni 2021
Het is alweer meer dan drie maanden geleden dat Actie Kerkbalans 2021 is gehouden. Bijzonder blij en dankbaar zijn we voor het bijzonder mooie toegezegde bedrag van € 1.145.000. Dit was vooral spannend omdat we door Corona met name de inkomsten uit verhuur zijn misgelopen en daarom een tekort hebben moeten begroten van € 100.000. Eind februari bleek dat het toegezegde bedrag € 75.000 meer was dan was begroot. Hierdoor kwam het begrote tekort lager uit: € 26.000.
Op dit moment hebben wij tot en met mei € 30.000,00 minder ontvangen dan was toegezegd.

Graag willen wij u vragen om, als u dat nog niet gedaan heeft, het toegezegde bedrag alsnog over te maken. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, wilt u dit dan het kerkelijk bureau laten weten? Alvast hartelijk dank!
Tel. 0182-513360. 

Solidariteitskas: Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.
Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de solidariteitskas.
Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.

Doet u mee?
We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!
 

Postadres Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda