Inkomsten en uitgaven

Actie kerkbalans

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso  of digitaal een toezegging te doen. De bijdragen worden dan door de kerk geïnd zonder dat u er aan hoeft te denken. Tevens is dit voor de kerk de goedkoopste en minst arbeidsintensieve methode.
Deze vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, enz.), maar ook een verplichte afdracht aan de landelijke organisaties.
Werkt u ook hieraan mee?
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Postdres: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Rekeningnummer: NL41RABO0373720335 Actie Kerkbalans