Inkomsten en uitgaven

Collecten en collectebonnen

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden; de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).
Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de  2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. 
U kunt ook een gift digitaal overmaken via  rekening: NL69RABO0373720122. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken.
Bestelmogelijkheden collectebonnen:
> Bestellen en betalen via de SKG website; de bonnen worden u dan later toegestuurd door het Kerkelijk Bureau.
> Via telefoon of e-mail bij het Kerkelijk Bureau met duidelijke vermelding van uw gegevens, het aantal kaarten en de waarde. Er zijn bonnen in waarden van € 0,75 (oranje), € 1,00 (geel), € 1,50 (blauw) of  € 2,50 (rood). Van elke waarde zitten er 20 stuks op een kaart.
> U kunt de collectebonnen ook kopen bij het Kerkelijk Bureau.