College van Kerkrentmeesters

Kerkarchief 

Het archief van de Protestantse Kerk Gouda is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland. Hier bevinden zich de stukken van de diverse kerkelijke organisaties tot 1997. De meeste stukken van na 1997 worden bewaard in de Sint-Janskerk, waar deze door de archivaris gereed gemaakt worden voor opslag in het Streekarchief. Kerkbeheer is vertegenwoordigd in de Adviescommissie / Klantenraad van het Streekarchief.

Kerkenraden, kerkbeheer, diaconie en kerkelijke commissies worden verzocht relevante stukken regelmatig bij de archivaris in te leveren; zowel de papieren als de digitale versie wordt gearchiveerd.
Het archief kan voor onderzoek worden geraadpleegd. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de archivaris J.G. Hilgers