LOGO 2021 archief

Archief Protestantse Gemeente
Opgave Hans 20sep23: 
In de Sint-Jan bevindt zich een deel van het  archief van de kerkelijke gemeente. Van wat hier bewaard wordt is een index gemaakt, die regelmatig wordt bijgewerkt. In de index zijn met name de stukken van na 1950 te vinden die aangeleverd zijn door de kerkenraden, de diaconie, Kerkbeheer, verenigingen en andere aan de kerk gelieerde instellingen. Tevens is er informatie te vinden over o.a. de orgels, de predikanten, de Goudse Glazen en de kerkelijke gebouwen. Veel van wat voor 1950 gedocumenteerd is, vindt u in het Streekarchief Midden-Holland.
Kerkenraden, Kerkbeheer, de diaconie en kerkelijke commissies wordt regelmatig verzocht relevante stukken bij de archivaris in te leveren. Vanaf 2017 worden documenten e.d. bij voorkeur digitaal gearchiveerd. Het archief kan voor onderzoek worden geraadpleegd. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de archivaris J.G.Hilgers

Oude tekst:
Hier vindt u de index van alles wat in het archief te vinden is met betrekking tot de kerkenraden, de diaconie, het Kerkbeheer en de gebouwen. Tevens informatie over de orgels en de Goudse Glazen van de Sint-Janskerk. In de index zijn met name de stukken van na 1950 te vinden. Veel van wat daarvoor gedocumenteerd is vindt u in het Streekarchief Midden-Holland.
Kerkenraden, Kerkbeheer, de diaconie en kerkelijke commissies worden verzocht relevante stukken regelmatig bij de archivaris in te leveren; zowel de papieren als de digitale versie wordt gearchiveerd. Het archief kan voor onderzoek worden geraadpleegd. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de archivaris J.G.Hilgers.

Streekarchief
Opgave Hans 20sep23:
Het oudere archief van de Hervormde Gemeente, dus het archief tot 1950, is voor het grootste gedeelte ondergebracht bij het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). De archieven van de Gereformeerde Kerk van Gouda en van de Lutherse Gemeente zijn tot aan de fusie in 2017 resp. 2022 eveneens daar terug te vinden. Iedereen kan in de studiezaal van het streekarchief in de Chocoladefabriek terecht om archiefstukken te raadplegen. Deze dienen van te voren (digitaal) aangevraagd te worden. Als men op de website www.samh.nl bij archieven een toegangsnummer invult, komt men het snelst bij het gewenste archief. 
Kerkbeheer is vertegenwoordigd in de Klantenraad van het Streekarchief.

Oude tekst:
Het oudere archief van de Hervormde Gemeente tot 1950 is voor 90% ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland. De archieven van de Gereformeerde Kerk van Gouda en de Lutherse Gemeente zijn tot aan de fusie in 2017/2022 daar geheel terug te vinden. Kerkbeheer is vertegenwoordigd in de Klantenraad van het Streekarchief. Iedereen kan terecht in de studiezaal van het streekarchief. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  

Bibliotheek01a Archief

Bibliotheek in de Sint-Janskerk 
In deze bibliotheek vindt u vele werken die te maken hebben met de geschiedenis van de Goudse kerk, de Goudse geschiedenis en de kerkelijke cultuur. Bijvoorbeeld de glasschilderkunst in en buiten de Sint-Janskerk. Rijksen, 1e voorzitter van enz. 

Preekstoel01a voor predikanten archief

Predikanten   
Hier vindt u overzichten per kerkelijke gemeente van de predikanten die er verbonden zijn en verbonden waren. 
- Predikanten voorbeeld (1)
- Protestantse Gemeente Gouda 2017 tot heden 
- Predikanten Hervormde Gemeente voor 2017 
- Predikanten Gereformeerde Kerk voor 2017
- Predikanten Evangelische Lutherse Gemeente voor 2022

Originele zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Originele zegel Hervormde Gemeente Gouda

Originele zegel Evangelisch Lutherse Gemeente