Kerkbeheer en organisatie 

Beheer en verhuur

Ontmoetingskerk

Dunantsingel 314
2806 JK  Gouda
Tel.: 0182 510 959
Gebouwbeheerder: P.R. van den Brink

Kerkzaal met orgel en piano en diverse zalen
www.ontmoetingskerkgouda.nl