Werelddiaconaat

Melkbussen 

 • Vanaf 1 april 2023 staan de melkbussen open voor het nieuwe project van Werelddiaconaat  World Vision met als specifiek doel een project in Syrië
  Online doneren kan ook. 
 • Meer informatie over dit project.
 • World Vision: jaarproject 2022/2024

Nieuw jaarproject werelddiaconaat: World Vision met als specifiek doel een project in Syrië
Omdat deze samenwerking projectmatig is, kiest het Werelddiaconaat elke twee jaar een ander doel. Hierbij willen wij u informeren over het gekozen doel voor de periode van 2022 en 2023. Dit is in samenspraak gebeurt met cluster Kerk & Vluchteling. Komende twee jaar verbinden wij ons aan World Vision en specifiek aan een project in Syrië.

World Vision
Wij zetten ons in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.  

Voor ieder kind, voor ieder hart: de vreugde van een veranderd leven
World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen bereiken ze jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. Ze maken geen onderscheid naar geloof, etniciteit of politieke overtuiging. In 15 jaar willen ze zichzelf op iedere plek overbodig maken. Ze pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen ze op drie verschillende manieren: 

 1. Kindsponsoring: Duurzame ontwikkeling
  Ze investeren niet alleen in het sponsorkind, maar ook in de familie en de omgeving. Op deze manier veranderen we complete gebieden. Dat doen we samen met onze sponsors, die de projecten ondersteunen.
 2. Noodhulp en wederopbouw
  Waar rampen of conflicten zijn, zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom zijn ze bij rampen binnen 24 uur ter plaatse met noodhulpgoederen, zoals water, voedsel, tenten en medicijnen.
 3. Opkomen voor kinderen & beleidsbeïnvloeding.
  Ze willen dat nationale regeringen en lokale leiders zich verantwoordelijk gaan voelen voor de toekomst van hun kinderen. Ze komen op voor de rechten van het kind, zo vaak mogelijk, op zo veel mogelijk plekken.

Syrië - Dit is er aan de hand en zo helpt World Vision
Het conflict in Syrië is op 15 maart z'n elfde jaar ingegaan. In Noordwest-Syrië is bijna de helft van het gebied onbewoonbaar gemaakt. Bijna een miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kinderen, hebben het gebied moeten ontvluchten. Zij verkeren nu in onmenselijke omstandigheden, in overvolle kampen. Zij hebben dringend hulp nodig. Ondanks het gevaar, blijven hulpverleners van World Vision werken in Noordwest-Syrie. World Vision werkt in ziekenhuizen, eerste hulp-posten en mobiele klinieken. Daarnaast zorgen World Vision voor schoon drinkwater en hygienesets voor 55.000 ontheemden. Ook delen ze tenten, dekens, en keukenspullen uit. Ze zorgen voor veilige plekken voor kinderen.   

Doelen

Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. Zie Beleidsplan 2021- 2025 Protestantse Diaconie Gouda. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waarin men giften voor dit project kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het gekozen project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus ook opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van € 5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.

Terug naar homepage Diaconie