Projecten

Een diaconale pioniersplek

Inspiratiedag 'Groen en Geweldig'

Kun jij op het gebied van duurzaamheid en geloof wel wat inspiratie en motivatie gebruiken? Of wil je mensen ontmoeten die ook met deze thema's bezig zijn? Volgende week is daar op zaterdag 4 november alle ruimte voor! Schuif ’s morgens om 10.30u aan in het Filmhuis voor de documentaire ‘The Letter’, met paus Franciscus in de hoofdrol. Daarna verplaatsen we ons naar de Westerschool, waar we elkaar tijdens een heerlijke lunch ontmoeten. ’s Middags kun je kiezen uit vijf inspirerende workshops, waarna we rond 15.00u afronden met een drankje.
Welkom, er zijn nog plekken, dus geef je snel op bij joyce.schoon@pkngouda.nl of nelleke.de.jong@pkngouda.nl/ 06 86 87 46 64

Meer informatie; Groen en geweldig – WeilandKlooster 

Overige activiteiten 

Woensdag 26 augustus 2020 is de intentieverklaring getekend voor een nieuwe pioniersplek van de PKN in de omgeving van Gouda: Het Weilandklooster, een groen klooster in het Groene Hart. Een duurzame en inspirerende plek van stilte en bezinning en zorg voor elkaar. Aan mensen binnen én buiten de kerk. Naast de pioniersplek, zijn er plannen voor een groter project met een zorg- en leefgemeenschap en een voedselbos. 

De ingrediënten van het Weiland klooster

Aandacht voor de schepping
Het weiland klooster wil leerzame en creatieve programma’s aanbieden.
“De vriend van de stilte komt dicht bij God”
(Climacus, Katharinaklooster, Sinaï, 6e eeuw)

Stilte en Bezinning
In de stilte van de natuur luisteren naar de vogels én naar wat God ons te zeggen heeft, kan een nieuw perspectief openen en nieuwe zin geven. Denk aan mijmerwandelingen met aandacht voor de natuur en inspirerende teksten uit de christelijke traditie.

Community
Het Weiland klooster wil een plek zijn van ontmoeting, waar ruimte is voor levensvragen en voor verhalen over wat ons gaande houdt.

Creativiteit
In het Weiland klooster willen we workshops aanbieden. Denk aan workshops als kunst van afval, fotografie, houtsnijwerk, schrijven, schilderen met natuurlijke materialen, etc.

Organisatie
De Protestantse diaconie van Gouda heeft de diaconaal consulent beschikbaar gesteld om een deel van haar tijd aan de pioniersplek te besteden.

Namens het college van diakenen,
Voorzitter, Arjen van Essen
Diaconaal consulent en pionier, Joyce Schoon 
Bovenstaande is een ingekorte versie van het artikel in KN 11 2020