Steun ons 

Ontdek via de pagina van het Kerkelijk Bureau alle mogelijkheden van 'Bijdragen en Bestellen'. 
Hier vind u ook een stappenplan voor het gebruik van de Appostel App.
 

Vrijwilligerswerk
Bij de diaconie kunnen vrijwilligers op allerlei gebied aan de slag; in de eigen buurt of op stadsniveau. Ook kunnen we u in contact brengen met andere vrijwilligersorganisaties. Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Financieel
De diaconie krijgt geld via collectes, giften en speciale acties en via legaten en nalatenschappen. Zo betaalt de diaconie alle activiteiten die zij organiseert voor de diverse doelgroepen en steunt zij projecten, zowel lokaal en landelijk als wereldwijd. Voor speciale projecten, zoals het Burennetwerk Gouda en het project Levensboeken, doet de diaconie ook een beroep op fondsen. 

Wilt u zelf de diaconie steunen? Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:
NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda o.v.v. het doel waar uw gift voor bestemd is. 
De diaconie heeft een officiële ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. 

Terug naar homepage Diaconie