Rijkdom & Armoede: Armoede op het spoor

 • Boekje ‘Gratis en goedkoop in Gouda' handig als je met weinig geld wil of moet rondkomen en/of als je duurzaam wil leven
 • Armoede: Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp. 

  Het Onderzoek Armoede in Nederland (2022) is alweer de negende editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.
  Tegelijk met het onderzoek heeft de Protestantse Kerk in Nederland een panelonderzoek laten uitvoeren. U kunt dit rapport hier downloaden: panelonderzoek armoede

Goudse Diaconie

 • Warme Woonkamer’ in de Ontmoetingskerk
  De kachels gaan deze winters op veel plekken uit, of de thermostaat omlaag. Ook bij heel wat mensen thuis. De impact weten we nog niet van de energiecrisis, we staan nog maar aan het begin. 
  Als kerk willen we in deze tijd van 'minder', 'duurder' en 'kouder' juist laten zien dat er warmte is. Figuurlijk, maar ZEKER ook letterlijk. Het Leger des Heils heeft alvast een voorzetje gegeven met hun initiatief 'Warme Kamers'. 

 • De diaconie is er om te helpen, schroom niet, maar neem contact op! Dit kan met de diaken Rijkdom & Armoede in uw eigen wijkgemeente, met de diaconaal consulent (nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 86 87 46 64) of via het contactformulier 

 • Diaconale oproep rond energieprijzen en inflatie 
  Met de winter voor de deur zijn de hoge energieprijzen en toenemende inflatie voor steeds meer mensen een probleem. 
  Komt u in de knel of verwacht u in de knel te komen door de hoge energierekening of sterk gestegen vaste lasten?
  Doe een beroep op de diaconie, we staan klaar om te helpen! 
  Heeft u hier ook mee te maken of kent u iemand die hiermee te maken heeft? De diaconie is er om te helpen, schroom niet, maar neem contact op! Dit kan met de diaken Rijkdom & Armoede in uw eigen wijkgemeente, met de diaconaal consulent (nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 86 87 46 64) of via het contactformulier 

 • Kunt u een bijdrage missen, of wilt u bijvoorbeeld de overheidscompensatie van 190 euro die in november en december wordt uitgekeerd doneren? 
  Dat kan, graag zelfs! U kunt dit doen via IBAN: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda, o.v.v. ‘bijdrage energiearmoede’, via Appostel of via de kerkapp. 
  De diaconie draagt er zorg voor dat het geld op de juiste plekken terecht komt. Hartelijk dank voor uw steun!  
 • Hoe helpt de Protestantse Kerk mensen in armoede?
  De feiten en cijfers rond armoedebestrijding door de Protestantse Kerk op een rijtje. Dat werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Een indrukwekkend overzicht van het vele werk dat gemeenten en diaconale organisaties verzetten. Lees verder 

Omzien naar elkaar
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. 
Het cluster Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld naar het project Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dit doen getrainde en gecertificeerde SchuldHulpMaatjes door mensen te helpen overzicht te krijgen in hun financiën, de administratie te ordenen, het geven van adviezen bij het budgetteren en het bieden van een luisterend oor. ’t Swanenburghshofje coördineert het project in Gouda.

Terug naar homepage Diaconie