Kerk & Vluchteling

Activiteiten met en voor vluchtelingen in Gouda

Activiteiten met de vluchtelingen op de Hotelboot

Samen eten

Durft u, durf jij het aan? Een vreemdeling bij je thuis uitnodigen? Iemand die jouw taal niet spreekt, maar waarmee je wel gaat eten? Vanuit de kerken willen we graag verdere ontmoeting tussen de mensen op de asielboot en gemeenteleden stimuleren. Samen eten is dé manier om mensen te leren kennen. Daarom organiseren we o.a. de mogelijkheid om bootbewoners thuis uit te nodigen voor de maaltijd, individueel of in tweetallen.
Op dit moment wonen er alleen mannen op de hotelboot. De mannen zijn veelal Syriërs die arabisch spreken, een enkeling ook engels. Met Google Translate is er vaak wel te communiceren. Ze durven wel alleen, of met z’n tweeen te gaan eten. Ze volgen taallessen en het biedt hen te kans om eens te kijken hoe het in een nederlands gezin toegaat.
Heeft u interesse om een keer vluchtelingen uit te nodigen om bij u te komen eten, geef dan uw naam, adres emailadres en tel nr. door aan de diaken in uw wijkgemeente die betrokken is bij het cluster Kerk & Vluchteling

Activiteiten vluchtelingen hotelboot
Sinds eind december 2021 worden op de hotelboot in Korte Akkeren vluchtelingen opgevangen. Ondertussen wonen er zo’n 90 mannen op de boot, uit verschillende landen, waaronder veel uit Syrië. Zij krijgen taalles en daarnaast worden hen door verschillende organisaties activiteiten aangeboden. Ook vanuit de kerken worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals creatieve middagen en een kookworkshop. Ook staat een stadwandeling met rondleiding in het centrum op het programma. Er zijn al veel mooie ontmoetingen ontstaan! Lees meer

Terug naar homepage Diaconie