Kerk & Vluchteling 

Activiteiten met en voor statushouders in Gouda

Word vrijwilliger bij een Taaloefengroep!

 • Wil jij anderen helpen om beter Nederlands te praten en te begrijpen?
  Meld je dan nu aan als vrijwilliger bij een taaloefengroep!
  Tijdens de taaloefengroep praat je Nederlands met nieuwkomers in Gouda die graag de taal willen leren. Hiervoor krijg je opdrachten aangereikt, je hoeft zelf niets voor te bereiden. De beide groepen komen eens in de twee weken bij elkaar, op maandagavond en op woensdagavond.
  In de bijgevoegde flyer vind je meer informatie.

Sporten met statushouders   

 • Elke 1e donderdag van de maand samen sporten

Tafels van Hoop       

Versterking gevraagd bij de maaltijden voor statushouders  

 • Al ruim twee jaar worden er vanuit de Oostpoort maaltijden georganiseerd voor (en door) vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en buurtgenoten en hen welkom te heten. 
  De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken:
  - organiseren en coördineren van de maaltijden;
  - het verzorgen van uitnodigingen;
  - autodienst;
  - hulp in de keuken, boodschappen halen en natuurlijk koken.
  Per jaar worden er ongeveer 4 maaltijden georganiseerd.Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Mul

Vluchtelingen in de media
In de media en in de social media is er veel gaande over vluchtelingen. We zijn geraakt door de beelden van ontheemde mensen onderweg, wankele bootjes vol vluchtelingen op zee, aangespoelde kinderen op het strand, vechtende mensen in treinen. Discussies branden los over wat we wel of juist niet moeten doen. We willen graag helpen of zijn juist bang dat er problemen van zullen komen. Het zijn ingewikkelde discussies en het is moeilijk te overzien wat de beste oplossing is en wat de gevolgen zullen zijn van de komst van nieuwe vluchtelingen in Nederland. Jezus zegt ‘wat je voor een vreemdeling hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’. En dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Jezus vraagt ons gewoon gastvrij en aardig te zijn voor elkaar en voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Zelfs al halen we ons daarmee (mensen met) problemen op de hals.

Wie zijn deze vluchtelingen in Gouda?
Ieder heeft een uniek verhaal, de mensen komen uit zeer uiteenlopende landen, onder andere uit Syrië, Somalië, Eritrea, Burundi, Irak en Nigeria. Ze zijn om uiteenlopende redenen gevlucht, vaak vanwege de dreiging van oorlog of geweld, soms zijn ze slachtoffer van mensensmokkel of konden ze geen bestaan opbouwen in het thuisland. Vaak hebben ze veel rond gezworven en veel meegemaakt voordat ze in Nederland terecht kwamen. Een aantal van de vrouwen staat er in de opvoeding van hun kinderen alleen voor. Ze hebben vaak geen of weinig familie of vrienden om op terug te vallen, weinig geld om van rond te komen en vaak kampen ze met trauma’s, heimwee en eenzaamheid. Een maatje betekent voor hen iemand waar ze een vertrouwensband mee kunnen opbouwen, waar ze hun zorgen mee kunnen delen en iemand die ook praktisch mee kan denken bij allerlei problemen.

Wat kun jij doen voor vluchtelingen?
- Je kunt vrijwilliger worden bij Vluchtelingenwerk om nieuwkomers te begeleiden of maatje worden bij ‘Kerk en vluchteling’. 
- Je kunt kleding en spullen brengen bij de Non-Foodbank Gouda en de Welkom Winkels van het Rode Kruis.  
- Je kunt geld doneren aan organisaties die dichtbij de brandhaarden hulp verlenen aan vluchtelingen. Bijvoorbeeld door Kerk in Actie of het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) te steunen. Beide organisaties helpen vluchtelingen wereldwijd, zoals in Syrië, Irak, en de eilanden Lesbos, Lampedusa en Sicilië, waar veel vluchtelingen aankomen.

Terug naar homepage Diaconie