Diakenen

Iedere diaken neemt deel aan een van groepen waar de diaconie uit bestaat, de zogenoemde clusters. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar. Het streven is dat alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn in alle clusters.

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekening:
NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda